Türk Telekom Ümitköy Veri Merkezi

Binanın tüm ısıtma-soğutma, havalandırma, data kabini, su kaçak izleme ve SCADA sistemlerinin kontrolü kapsamında BMS projelendirmesi yapılmıştır ve uygulamaları ile ilgili saha çalışmaları bitirilmiştir.
Saha elemanları montajı, kablo uç bağlantıları, test ve devreye alma, DDC panoları imalatları hizmetler kapsamındadır. Datacenter içindeki tüm haberleşme Bacnet / IP ortamı üzerinden haberleştirilecektir.

AHU, VRV, Hassas Klima, Su Kaçak İzleme Sistemi
Serbest programlanabilir işlemcili kontrol panelleri
Saha elemanları
Bacnet / IP haberleşme entegrasyonu