• Bina Yönetim Sistemi (BMS) Tasarımı, Projelendirmesi ve Danışmanlığı

Bina otomasyon Sistemleri (BMS), enerji izleme, aydınlatma otomasyonu (KNX), izleme (monitoring) sistemlerinin tesise ait tüm elektromekanik projeler incelenerek nokta listelerinin – BMS şartnamelerinin oluşturulması; keşif listelerinin hazırlanması; prensip şemaların dizaynı çalışmalarını yapmakta ve tesis bina yönetim sistemine ait (BMS) tüm projelendirme çalışmalarını yatırımcılara, işverenlere teslim edilmesi konularında anahtar teslim hizmetler verilmektedir. Projelendirme ve tesisin faaliyetleri esnasında BMS ile ilgili proje veya enerji verimliliği konusunda danışmanlık hizmetlerinin işveren ve yatırımcılara ayrıca verilmesi konularında da firmamız Elektro-Tek çalışmalar yürütmektedir.
  • Malzeme Temini

Bina otomasyon Sistemleri (BMS), enerji izleme, aydınlatma otomasyonu (KNX), izleme (monitoring) ve ilgili diğer sistemlerin tasarımı; nokta listelerinin şartnamelerinin oluşturulması; keşif listelerinin oluşturulması; prensip şemaların yapılması ve bu sistemlerin programlama ve saha hizmetleri bütününü de içerecek şekilde kurulumu, teslimi işlerinin temel mühendislik disiplini çerçevesinde işverenlere, yatırımcılara teslim etmekteyiz. Tüm disiplinlerin projelendirilmesi ve yapımı konularında firmamız dünyaca ünlü SIEMENS markasının ürünlerini kullanmaktadır ve SIEMENS markasının Solution Partner ünvanına sahiptir.
  • Uygulama ve Montaj

Temin edilen BMS ekipmanlarının (yönetim ve saha ekipmanları) kurulumunu; saha ekipmanı montajı, MCC – DDC pano projelendirmeleri ve imalatları, kablo çekimi süpervizörlük hizmeti ve kablo uç bağlantıları ile beraber anahtar teslim olarak yapmaktayız.
  • Programlama ve Devreye Alma

Montaj, imalat ve devreye alma işlemleri  tamamlanan bina yönetim sistemi (BMS), enerji izleme, aydınlatma otomasyonu (KNX), izleme (monitoring) sistemlerinin için gerekli her türlü test, hata ayıklama ve programlama süreçlerini titizlikle tamamlamakta ve sistemleri canlı faza geçirip, işletme personeline eğitimi müteakiben kullanıcıya başarıyla teslim etmekteyiz.
  • Dokümantasyon

Devreye alınan tüm sistemler için tasarımdan devreye alma işlemine kadar tüm süreçlerde üretilen mühendislik hizmetlerini tarifleyen tüm dokümantasyonu as-built hale göre güncelleyip müşteriye teslim etmekteyiz.
  • Veri Depolama

Teslim edilen sistemle ilgili konfigürasyon yazılımı, as-built dokumantasyon gibi tüm verileri elektronik ortamda saklamakta ve bilginin sürekli şekilde korunmasını sağlamaktayız.
  • Teknik Servis ve Sözleşmeli Bakım

Eğitim hizmeti verilerek devreye alınan otomatik kontrol, bina yönetim, izleme, ölçme sistemleri için servis ve sözleşmeli periyodik bakim hizmeti vermekteyiz.