Türkiye – Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi

Hastanenin tüm ısıtma-soğutma, havalandırma, ameliyathane ve zon kontrolü kapsamında  BMS projelendirmesi ve uygulamaları yapılmıştır. Saha elemanları montajı, kablo uç bağlantıları, test ve devreye  alma, DDC panoları imalatları, medikal gaz, VRV ve yakıt sistemi ile entegrasyonlar hizmetler kapsamındadır. Virtual server üzerinden  tüm hastaneye sisteme erişim sağlanabilmektedir.

•Fan – Coil, AHU, VRV, medical gaz, yakıt sistemi izleme ve kontrolü
•Sanal sunucu içinde SCADA
•Serbest programlanabilir işlemcili kontrol panelleri
•Zon kontrol paneleri
•Saha elemanları
•BacNet / IP haberleşme entegrasyonu.
•Desigo CC
•RS485 Modbus haberleşme entegrasyonu
•2021 yılında bitirilmiştir.